Roosendaalseweg 123
 
Op dit perceel, nu kadastraal bekend als F3316 stond volgens de kadastrale gegevens van 1832 al een huis dat eigendom was van Hendrik Hendriksen van de Wal, maar de grond was nog in eigendom van het maalschap, zgn recht van opstal.
Hendrik was geboren op 2-7-1797 in Putten in de Soestraat, een boerderij in Huinen. Hij was een zoon van Hendrik Hendriksen en Stijntje Harms. Hij trouwt op 29 maart 1823, op 26 jarige leeftijd met Metje Rikkers van Beek. Zes weken later (13 mei 1823) wordt zijn eerste kind geboren.

In 1858, op 6 mei vindt de verdeling plaats van het maalschap. In de notulen vinden we:

De tweede dwarsweg zal zijn begin nemen achter de Rozendaal, op den uitweg van het erfje van de weduwe ... van de Langenmeen die ook de uitweg is van den Heer Zandbergen, van land de Kelder genaamd, van daar schiet hij lijnregt naar de Huinerwal, voorbij het erfje, de Erven van H. van de Wal toebehorende; van daar loopt hij over het Halvinkhuizerbroek door die Buurt naar Putten.

Hier wordt gesproken over de Erven van H. van de Wal. Blijkbaar leeft Hendrik Hendriksen van de Wal niet meer.

In 1859 komen we in het Overveluwsch Dagblad van 19-02-1859 de volgende advertentie tegen:

 

Het bewijs hebben we nog niet gevonden, maar het lijkt alsof de oudste zoon Hendrik (geb 13-05-1823), de opstallen gekocht heeft want hun 3e kind, Klaas, wordt op dit adres geboren in 1860. We hopen nog het bewijs te vinden, want het is opmerkelijk dat Hendrik het ouderlijk huis koopt door middel van een openbare verkoop

De perceelnummers in de advertentie zijn terug te vinden in de kadastrale atlas van 1832. (bewerkt)

 

Hendrik trouwt op 7 oktober 1854 met Geertje Bos, geboren in Huinen op 19-2-1826 als dochter van Claas Evertsen Bos en Beertje Aaltjen. De eerste jaren van hun huwelijk wonen zij in Huinen, bij of naast haar ouders dicht bij de Huinerschool. Bij de geboorte van hun derde kind wonen zij dus in het ouderlijk huis van Hendrik, in Huinerwal.

 

 

 

1908

De volgende bewoner is in ieder geval de jongste zoon, Klaas van de Wal. Klaas Brom wordt hij altijd genoemd. Hij was ongehuwd. Tijdens het woningonderzoek in 1908 woont hij daar dan ook alleen met 4 schapen, 1 koe, 2 varkens en 1 kalf. De drinkwatervoorziening is een schepput van oersteen met houten mond en met planten begroeid. De zolder is verouderd en slecht.

 

 

Jacob van de Kamp is de volgende bewoner. Hij is geboren in Huinen als zoon van Cil van de Kamp en Willempje Kraai. Hij trouwt op 30 augustus 1935 met Aartje Schuit geboren in Huinerbroek op 25-11-1912 als dochter van Renger Schuit en Heintje Ruiter. Na hun trouwen gaan ze wonen in Huinerwal in het huis nu bekend als Oude Nijkerkerweg 26. Dat huis werd gehuurd van Renger Schuit, vader van Aartje. Na hier een paar jaar te hebben gewoond kopen zij op aandringen van Klaas van der Wal het perceel aan de Roosendaalseweg, onder voorwaarde dat Klaas hier mag blijven wonen. In het jaar 1943 op 8 mei is de vrouw van Jacob overleden.

 

 

Anno 2001
Anno 2001