Oude Nijkerkerweg 24

Anno 2001

Ten noord-oosten van de huidige woning op Oude Nijkerkerweg 24 stond een oud boerderijtje. In welk jaar dat gebouwd is weten we niet, evenmin door wie het gebouwd is. Rond het jaar 1860 moet dit huis bewoond geweest zijn door de familie van Donkersgoed. Hoofd van het gezin Otto Elbertsen van Donkergoed. Zijn achternaam is ontleend aan de boerderij Donkersgoed in Halvinkhuizen ( nu bewoond door de fam. Esveld). Hij is op 23 mei 1829 getrouwd met Hendrikje Jans die in Garderen geboren is in 1803. Zelf is hij geboren op 1 juli 1801 in Halvinhuizen als zoon van Elbert Otten en Gerritje Gijsbertsen. Na hun trouwen wonen zij in Halvinkhuizen, waar 12 kinderen geboren worden.

Als zij hier op dit adres komen wonen brengen ze vijf van de kinderen mee: Willem, Hendrikje, Wilhelmus, Aaltje een Aart. De andere kinderen zijn dan al zelfstandig, terwijl 2 van hun kinderen jong overleden zijn.. In het jaar 1864 verlaat zoon Aart hetouderlijk huis en gaat inde Den Ham wonen bij Amersfoort. Twee jaar later verhuist ook dochter Aaltje naar Nijkerk. In 1865 komt Aart weer terug. Op 19 augustus 1875 is vader Otto in dit huis overleden. Zijn vrouw Hendrikje blijft dan achter met 2 zoons Wilhelmus en Aart. Moeder Hendrikje overlijdt 5 jaar later. De twee ongehuwde zoons vertrekken kort daarna ook uit Huinerwal De volgende bewoner is familie Schuit, een welbekende Puttense familie, waarvan voor enkele jaren terug een boekje is verschenen. Hier gaat het om Jan Schuit geboren in Voorthuizenop 30 december 1840. Hij was een zoon van Jacobus Schuit en Niesje van de Brink. Op 21 april 1871 is hij getrouwd met Trijntje van Dasselaar die 10 jaar jonger was dan hij. Zij komt uit de buurt van Nulde en s een dochter van Nuij van Dasselaar en Gijsje van de Poel. Dit echtpaar is kinderloos gebleven. In 1893 is vrouw Trijntje overleden.

In 1908 stelt de gemeente en woningonderzoek in. Hieruit blijkt dat Jan dan alleen in dit huis woont, en dat er geen privaat is. Wel is er een pomp op een put aanwezig. Op de deel is een stal waar 2 geiten staan. De huurwaarde van de woning wordt bepaald op 30 gulden per jaar.

Rond 1909 komen broer Jacobus en z’n vrouw bij Jan in wonen. Jacobus is z’n jongste broer, ruim 20 jaar jonger. Jacobus is (in 1907) getrouwd met Willempje Kieft. Willempje is geen onbekende in de buurt. Ze is geboren en opgegroeid in de boerderij er naast (nu Heischoterweg 9), als dochter van Giesbert Kieft en Geertrui Brons. En buurmeisje van Jan en nu getrouwd met z’n jongste broer. Jan heeft er maar kort van kunnen genieten, hij overlijdt nog geen jaar later op 6 maart 1910. Een maand later wordt bij Jacobus en Willempje de eerste geboren. Zij is dan 33 en hij 49 jaar. De eerstgeborene heet Niesje. Kort daarna verhuist het gezin naar de Poolsche Driesten.

De volgende bewoner is Johannes Hubertse. Hij is een zoon van Gerrit Hubertse en Geertje Mosterd. De familie Hubertse of ook wel Huijbertse is afkomstig van Huibert Huijbertse, die als schout van Putten fungeerde. Zijn nakomelingen hebben ook nog op Groot- en Klein Boeijen gewoond. Gerrit en Geertje woonden destijds in een huis van de diakonie dat in Huinerwal stond (zie de Pannekeet, Oude Nijkerkerweg 16). In dit huis is Johannes geboren in 1854. In 1881 gaat Johannes trouwen met Wilhelmina Henriette van de Broek die bijna vier jaar jonger is. Ze komt uit de buurt Hel. Haar ouders zijn Sil van de Broek en steventje Jans. Hun eerste kind Geertje is geboren op het adres E226. De andere kinderen zijn allemaal in Nijkerk geboren.

Zoon Teunis is de volgende bewoner, in het jaar 19XX trouwt hij met Geurtje Franken, die ongeveer vijf jaar jonger is dan hij. Zij komt uit Diermen. Uit hun huwelijk wordt een zoon Joop geboren. Zij zijn het geweest die een nieuw huis gebouwd hebben. Helaas komt in dit gezin ook tegenspoed. In 1966 komt Geurtje te overlijden. Ze is maar 59 jaar geworden. Kort daarna verhuizen Teunis en zoon Joop naar dorp, en wordt de hele boel verkocht aan Wien van de Brink Ezn, die het land gebruikt voor z’n bedrijf en de woning verkoopt aan z’n zwager (Wien van de Brink Wzn) en zuster Gerrie. De vader en moeder van Gerrie komen er later ook wonen.

Klik op het plaatje voor het volledige plaatje.

Anno 2001

Wien van de Brink heeft de naam 'De Lage Kamp' weer in ere hersteld.
Op de kaart bij de wegenlegger van 1897 wordt de naam van de boerderij vermeld.