Huinerwal 4

We komen dit perceel voor het eerst tegen in een verkoopakte van 1909. Giesbert Kieft is dan eigenaar van deze grond. Uit de verkoopakte blijkt dan dat op het noordelijke deel al een huis stond, dat in ieder geval omstreeks 1860 is gebouwd. Verdere gegevens hierover hebben we apart vermeld onder 'Huinerwal 4 Verdwenen huis'.

De koper van de grond in 1909 is Lammert Dekker, geboren in Huinen op 15 januari 1863. Hij is een zoon van Hendrik Dekker en Hentje Timmer. Een jaar voor dat hij de grond koopt is hij getrouwd met Geertruida Doppenberg, geboren in Huinen op de boerderij Lozenoord op 27 april 1883. Haar ouders waren Gerrit Doppenberg en Jannetje Franken. Als Lammert de grond in zijn bezit heeft laat hij daar een huis op bouwen, iets ten zuiden van het bouwwerk waar Weduwe van de Vlag woonde, wat in 1911 gesloopt wordt

In het jaar 1918 slaat het noodlot toe. Als Geertruida naar dorp is en Lammert strooisel uit het bos haalt zijn de twee kinderen Hendrik en Gerrit alleen thuis en spelen met vuur. Het hele huis brandt af. Een zware tegenvaller voor hem , het brengt opnieuw weer kosten met zich mee. Maar hij kan niet anders dan het weer opnieuw opbouwen.

 Brand Huinerwal 4 Harderwijker Courant 12 juni 1918

 Het gezin van Lammert en Geertruida bestaat uit 6 kinderen.

 

 De hele familie: vader Lammert, moeder Geertruida, de kinderen Hendrik, Jannetje, Hentje, Gerrit, Lammert en Gerard.

Waar en wanneer de foto gemaakt is, is nog onbekend.

 

Geertruida voor het in 1918 nieuw gebouwde huis. Lammert met de hond en op het land.

 Als vader en moeder Dekker oud geworden zijn neemt zoon Gerard de boerderij over. Als jongeman is hij nogal ondernemend. Hij begint met het mesten van Pekingeenden, die weinig huisvesting maar wel een grote uitloop nodig hebben. Enkele jaren later laat hij schuren bouwen om kalveren in te mesten. In die jaren laat hij ook een nieuw woonhuis bouwen. Al die jaren heeft zijn broer Hendrik in tevredenheid bij hem ingewoond. Zijn vrouw Dirkje is een dochter van Gerardus van Drie die in 'de Loos' woonde.

In 1993 willen Gerard en Dirkje stoppen met het bedrijf en kopen een huis aan de Stationsstraat. Het bedrijf moet woonhuis staat geruime tijd te koop en wordt tenslotte verkocht aan D. van de Pol. Van de Pol gebruikt de schuren voor z'n kalvermesterij en verhuurt de woning. Het aantal stallen wordt aan het eind van de vorige eeuw ook uitgebreid.