Oude Nijkerkerweg 26 - Pannenkeet
Bron: Kadastrale Atlas 1832
Bruin is bouwland
Geel is heide
Klik op het plaatje voor een vergroting. (64 K)

Het huis staat op meerdere oude kaarten, o.a op de kadastrale atlas van 1832. Het was een klein oud huis. Als schooljongens noemden we het de Pannenkeet. Het stond in 1832 op grond van de maalschap met perceels-aanduiding F854. Het huis was eigendom van de diaconie van de Hervormde Gemeente. Het huis droeg in 1832 no. 160. Na de afbraak van dit huis hoort de grond bij het perceel Oude Nijkerkerweg 26. Uit het onderzoek van het bevolkingsregister krijgen we de indruk dat het huis voortdurend door twee gezinnen bewoond is geweest. Voor het gemak verdelen we het huis maar in kant A en kant B en volgen eerst de bewoners van kant A.

Bewoners kant A

Als eerste bewoners op kant A vinden we Gerrit Hubertse, een zoon van Teunis Huijbertse en Arisje van Renselaar. Deze Gerrit stamt af van de Schout van Putten, Huibert Huijbertse. Gerrit is geboren in de buurt Hel in 1815, waarschijnlijk op de boerderij Groot - of Klein Boeyen. Hij komt dus als boerenzoon in een huisje van de diaconie te wonen. Zijn vrouw Geertje Mosterd is geboren in Halvinkhuizen, ook in 1815. Haar ouders zijn Jan Petersen Mosterd en Hendrikje Jans. Over Hendrikje Jans is meer te vinden in de beschrijving van Heischoterweg 8. Arisje gaat later met haar man in de andere helft van dit huis wonen. Zoon Johannes treffen we later aan op Oude Nijkerkerweg 24

 

De volgende bewoner is de jongste zoon Cornelis. Hij is dus ook in het huis geboren. Hij trouwt in 1883 met Klaasje van der Velde, die ongeveer 5 jaar jonger is. Klaasje is een dochter van Anthon van der Velden en Engeltje Hijmensen. In welke buurt haar ouders hebben gewoond hebben we niet kunnen vinden.

 

In het jaar 1908 wordt door de gezondheidscommissie een woningonderzoek ingesteld. Dan blijkt dat geen eigen drinkwatervoorziening aanwezig is, maar dat het water bij de buren (familie Haverkamp) gehaald moet worden. Ook ontbreekt het aan een privaat. In een vrijstaande schuur staat één koe. De huurwaarde van de woning is 20 gulden per jaar. Klaasje heeft haar laatste levensjaren doorgebracht in het Oude Lieden Huis aan de Engweg.

Groepsfoto Oude Lieden Huis Putten aan de Engweg. De vrouw geheel links met de haaksmuts is Klaasje van de Velden.

Bewoners kant B

Als eerste bewoner vinden we hier een weduwvrouw, en wel Hendrika Nijboer. Zij is van geboorte een Ermelose, aldaar geboren in het jaar 1812. Haar ouders zijn ons niet bekend. Als zij in Huinerwal komt wonen is haar man Jan Bouw al overleden. Zij brengt wel 3 jonge kinderen mee: Peter, Elbert en Jan. Toen haar man nog leefde woonde zij in Halvinkhuizen. Als het jaar 1856 aanbreekt gaat zij met haar zoons Huinerwal verlaten. Ze hertrouwt op 15 februari 1856 in Nijkerk met Hendrik Dokter die in Driedorp woont.

De tweede bewoners zijn wat moeilijker te omschrijven. Het is geen compleet gezin, maar 'losse' familieleden die bij elkaar wonen. Als eerste persoon komt naar voren Klaasje Willems (van Beek), die dan 45 jaar oud is. Zij is dan al weduwe. Zij heeft 2 kinderen bij zich, die tussen de 5 en de 10 jaar zijn. Het zijn Willem en Wouter. Haar man, Jan Haverkamp, is in 1855 in de buurt Hel waar ze toen woonden overleden. Eén van haar andere zonen is Hendrik Haverkamp, die komen we later ook tegen in Huinerwal. Er woont ook nog een oom van Klaasje, Berend Willems (ca. 76 jaar oud) en een tante, Hentje Ruitenbeek-Willemse die ook weduwe is. Deze bracht ook nog een dochter van ongeveer 20 jaar mee, welke in 1857 in de Pannenkeet is overleden.

Terwijl we dit schrijven denken we, hoe is het toch mogelijk dat er zoveel mensen tegelijk in zo'n klein huis kunnen wonen?

 

De derde bewoners zijn Aart van de Brink en Arisje Hubertse. Aart (geb. 29-10-1868) is een zoon van Steven van de Brink en Maaytje Mots. Arisje (geb. 19-09-1848) komt van de andere kant. We bedoelen dat Arisje in de andere helft van het huis geboren is. Arisje is een dochter van Gerrit Hubertse en Geertje Mosterd.

De vierde bewoners zijn Berend van 't Veld en Bartje van Loozenoord. zij wonen hier tijdelijk met hun vier kinderen vanaf ongeveer 1874. Voorheen woonden in het bakhuis aan de Roosendaalseweg 121.