De achternaam

Van de Wal
Een viertal families hebben, zo denken we, hun achternaam ontleend aan de buurt Huinerwal.
We geven een zeer verkorte beschrijving.

1

Vanuit Nijkerk

     
  Hendrik Hendrikse zoon  tr 1789 Stijntje Harms 1e huwelijk
  Hendrik van de Wal zoon

tr. 1823

Metje Rikkers
  Hendrik van de Wal zoon tr. 1854 Geertje Bos
  Hendrik van de Wal zoon tr. 1885 Aagje Timmer
  Hendrik van de Wal   ongehuwd met de razzia weggevoerd

2

Van Putten

     
  Peter Harmse   tr 1797 Stijntje Harms 2e huwelijk
  Harmen van de Wal   tr Woutertje Evertsen

3

Van Epe

     
  Evert Harmsen zoon tr. 1760 Aaltje Rijks
  Harmen van de Wal zoon tr. 1797 Aartje Mosterd
  Evert van de Wal zoon tr 1838 Maartje van de Born
  Cornelis van de Wal   tr. 1871 Gerritje van de Horst

4

Van Putten

     
  Beertje Toonen zoon tr. 1778 Evertje Hendriks
  Hendrik Beertsen van de Wal zoon tr. 1808 Evertje Everts
  Evert van de Wal